รับแปลเอกสาร และ ล่าม ทุกภาษา

แปลเอกสารทุกภาษา

หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือสัญญา / ข้อบังคับการทำงาน / เอกสาร ISO BOI / คุ๋มือการทำงาน (Work Instructions)

เอกสารวิชาการ / วุฒิการศึกษา / ใบประกาศ / ใบอนุญาตต่าง ๆ /

สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / ทะเบียนสมรส, อย่า / หนังสือเดินทาง อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ

ล่าม ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง

ให้บริการ ล่าม ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง การทำงานเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง

  • ล่ามในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ล่ามออกพื้นที่ไซต์งาน
  • ล่ามงานประชุมสัมนา
  • ล่ามสถานศึกษา / พยาบาล

ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาที่ E-mail: admin@successlanguages.com 

หรือทางไลน์ Line ID: successlc หรือ slcadmin 

ติดต่อด่วน 086-3140402

Scroll to top